PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

Tečaj za višjega gasilca

Dne 30.10.2021 s uspešno opravljenimi zaključnimi izpiti za tečaj za višjega gasilca pridobili 4 nove VIŠJE GASILCE in jim ob tem iskreno čestitamo.

Tečaj v organizaciji Gasilske zveze Majšperk je potekal v mesecu septembru in oktobru. Na osnovi razpoložljivih kapacitet so se tečaju priključili še kandidati Gasilske zveze Slovenska Bistrica iz PGD Poljčane. Tečaj je bil sestavljen iz dveh delov katera so se izvajala na različnih lokacijah. Teoretični del je bil izveden v Stopercah, praktični del v Majšperku. Tečajniki so se izobraževali v skladu s učnim programom Gasilske zveze Slovenije, kateri obsega skupno 92 učnih ur, od tega 47 ur teoretičnih predavanj in 45 ur praktičnih vaj.

V samem tečaju smo gasilci iz PGD Majšperk sodelovali s:

1x vodja tečaja

6x predavatelji

7x inštruktorji in podpora

Tečaj so opravili 4 naši člani.