PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

DRAGO HERTIŠ

SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE MAJŠPERK, JE 11.4.2018 IMENOVALA

tov. DRAGA HERTIŠ za častnega poveljnika GZ Majšperk

ZA ČASTNEGA POVELJNIKA GASILSKE ZVEZE MAJŠPERK je imenovala DRAGA HERTIŠ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Drago Hertiš, posveča že okoli 60 let svoj prosti čas za delovanje gasilstva v našem in širšem prostoru. Drago Hertiš, po gasilski izobrazbi višji gasilski častnik II. stopnje, je dolgoleten aktiven član UO in tvorec poveljstva GZ Majšperk.

 

Svoje delo kot poveljnik GZ je opravljal od 1998 do 1999, ter od 2003 do 2013 in namestnik poveljnika od 2013-2018. Pri svojem operativnem delu je namenil veliko pozornost preventivnim ukrepom na občinskem nivoju kakor tudi izpolnjevanju operativnih standardov članic GZ Majšperk.

 

Poveljstvo, pod vodstvom Draga Hertiša, je uspešno sodelovalo z UO GZ Majšperk pri izboljšanju operativne pripravljenosti in znanja operativcev GZ Majšperk. V tem času je bil odgovorni vodja gasilskih izobraževalnih programov organiziranih na nivoju GZ in tudi aktiven predavatelj, ki je svoje znanje delil na številnih predavanjih.

 

Pri operativnem usposabljanju je dal velik poudarek na medsebojno sodelovanje med operativnimi enotami. V vseh teh letih je v sodelovanju s članicami GZ uspešno izvajal organizacijo gasilskih vaj in občinskih gasilskih tekmovanj na katerih so operativne enote preverjale svoje znanje. Kot aktiven in uspešen poveljnik GZ je pripomogel k razvoju in dvigu operativne opremljenosti in znanja v GZ Majšperk.

 

Dragu Hertišu se je v zahvalo za njegovo aktivno delo na operativnem in organizacijskem področju gasilstva podelil naziv častni poveljnik GZ Majšperk.