PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

FRANC GAJSER

ČASTNI ČLAN FRANC GAJSER

Predlog je bil podan na 16 seji UO PGD dne 18 januarja 2008 ter soglasno sprejet 8 februarja 2008 na občnem zboru PGD Majšperk

Obrazložitev:

Listina mu je bila podeljena zaradi njegovega izjemno aktivnega delo v operativi in pri dolgoletni gradnji gasilskega doma ter za delo v upravnem in nadzornem odboru društva Skratka za njegov neizmerno velik osebni prispevek pri razvoju gasilke organizacije v Majšperku

 

Kot operativec je bil zmeraj v toku dogajanj društva, na vajah in akcijah, delal na vseh organiziranih akcijah za pridobite v sredstev za financiranje društva, kasneje kot veteran pa je s svojim delom in angažiranjem postal zgled marsikateremu mlademu v gasilski organizaciji Zapolnjevalo ga je delo in osebno angažiranje, saj je vedno pomagal, kjer je to bilo mogoče To, predvsem pa humanitarna nota pri tem je vseskozi tudi merilo pri postavljanju in vrednotenju zastavljenih ciljev Gasilstvo, ki ima v sebi predvsem človekoljubno noto, ga je zato močno prevevalo in ga zaznamovalo tako, da je to zanj postalo tudi neizčrpen vir za širjenje gasilstva v družini, v kraju in tudi širše

Seveda obseg njegove energije in časa za postorjeno v gasilski organizaciji in njenih ciljih ni merljiv, vendar so učinki njegovega aktivnega vključevanja v delovanje društva, predvsem pa v rezultate, ki so najbolj trdni temelji za nadaljnji razvoj gasilstva v Majšperku, za mnoge predvsem nedosegljivi

Njegovo imenovanje za prvega častnega člana PGD Majšperk je zato le skromna zahvala članov društva za njegovo resnično veliko nesebičnost in delo v gasilstvu, ki je tudi primerna spodbuda tistim, ki cenijo rezultate lastnega dela