PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

MAKS PRIMOŽIČ

ČASTNI ČLAN MAKS PRIMUŽIČ

Predlog je bil podan ne seji UO PGD dne 26 januarja 2012 ter soglasno sprejet 10 februarja 2012 na 85  občnem zboru PGD Majšperk.

 

Obrazložitev:

Na predlog Komisije za odlikovanja in priznanja na podlagi 2 in 26 člena Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah in 22 člena statuta PGD Majšperk se je oblikoval predlog za imenovanje Maksa PRIMUŽIČA za častnega člana PGD Majšperk.

Listina se podeli za izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek v razvoju gasilske organizacije.

Od vstopa v društvo je bil aktiven član operative, v času gradnje gasilskega doma pa je k temu izredno veliko prispeval Kasneje je bil kot vodja starejših gasilcev v društvu tudi član UO društva in skrbel za veteransko ekipo članov društva.

Glede na vse zapisano ni več kaj dodati, marsikateremu mlademu je vzgled, zlasti pa je ob tem pomembno, kako naši veteranski tovariši skrbijo za uveljavitev humanitarnega gasilskega poslanstva.

 

Za vse postorjeno je vložil veliko časa, da ne omenjamo osebne energije in vloženih sredstev, saj so te zadeve težko izmerljive, zlasti pa po njegovi zaslugi doseženi dobri rezultati, ki so za mnoge težko dosegljivi.

Vse to je postoril za moralne človekoljubne cilje, zato imenovanje za častnega člana ni le priznanje in zahvala društva za njegovo opravljeno delo, pač pa tudi spodbuda za vse tiste, ki cenijo rezultate po vloženem delu.