PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

MILAN KORŽE

ČASTNI PREDSEDNIK MILAN KORŽE

Na pobudo Komisije za priznanja in odlikovanja 30 12 2015, 13 seje UO PGD Majšperk 28 1 2016 in članskega sestanka društva 31 1 2016 je bil na podlagi 13 člena Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah in 12 člena Statuta PGD Majšperk oblikovan predlog občnemu zboru o imenovanju

Milana Koržeta za častnega predsednika PGD Majšperk.

Predlog je bil soglasno sprejet na 89  občnem zboru 12.  februarja 2016.

Listina je bila podeljena za izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek k razvoju gasilske organizacije.

Obrazložitev:

Milan Korže že več desetletij deluje v vrstah gasilcev Njegovi začetki segajo v čas, ko je gasilko društvo v Majšperku še delovalo le v edinem kletnem prostoru na sedežu nekdanje krajevne skupnosti, kjer je komaj v povojih nastajala prelomna odločitev, kako občanom zagotoviti učinkovitejšo požarno varstvo Že kaj kmalu po vstopu med gasilce je bil zaradi svoje natančnosti in profesionalnega odnosa do društva izvoljen v upravni odbor društva in kmalu je prevzel predsedniško delo Posebej je veljal za odgovornega, kar je glede na takratni obseg aktivnosti, ki jih je peljalo društvo, bila to ena od ključnih nalog za vodenje in uspešen zaključek investicije v gasilstvo Pri tem se je pokazal za izredno zanesljivega in doslednega in to je še vedno.

 

S svojim profesionalnim odnosom vodenja društva na transparenten način je postal skorajda nenadomestljiv Ob vsem tem delu je vedno našel čas tudi za operativno delo v gasilstvu.

Danes je v PGD Majšperk še vedno gonilna sila za organiziranje in urejanje različnih prireditev za potrebe društva, naše gasilske zveze pa tudi občine Volja do dela oziroma neizčrpen elan, ki ga ima pri vsem tem delu, je za marsikoga takšna spodbuda, da ni potrebno dodatnih besed.

Za vsa njegova udejstvovanja, za človekoljubne cilje ni mogoče preprosto v urah izmeriti njegovega vloženega dela, ob čemer so pogoji dela operativne gasilske populacije v gasilskem društvu v Majšperku in tudi širše postali del učinkovitega požarnega varstva.

Vsi v našem društvu smo veseli takšnih ljudi s tako nesebičnimi kvalitetami Omenjeni je vrsto let bil predsednik društva pa tudi tajnik GZ Majšperk in en mandat njen predsednik Zato smo na predlaganega še posebej ponosni, saj je zgled nam in tudi mnogim, ki komaj stopajo v naše gasilske vrste In upravičeno je pričakovati, da bo ob opravljenem delu k že vsem prejetim priznanjem sledila tudi Komisija za priznanja in odlikovanja na GZ Slovenije in nagradila to, kar vidno izstopa iz poprečja, in tako ohrabrila tudi tiste, ki se zgledujejo po izrednem prispevku Milana Koržeta v našem prostoru.

Vse storjeno je na področju gasilstva opravljal za človekoljubne cilje, zato je imenovanje za častnega predsednika priznanje in zahvala za njegovo dobro opravljeno delo in spodbuda tistim, ki še nadgrajujejo že dosežene rezultate.