PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

VINCENC PLANEC

ČASTNI ČLAN VINCENC PLANEC

Predlog je bil dan na seji UO PGD dne 30 januarja 2017 ter soglasno sprejet 10 februarja 2017 na 89 občnem zboru PGD Majšperk.

Listina se podeli za izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek v razvoju gasilske organizacije.

Obrazložitev:

Vincenc PLANEC, Vinko, kot ga kličemo gasilski prijatelji, več kot štiri desetletja aktivno deluje v vrstah gasilcev V društvo se je vključil leta 1977, torej v času, ko smo začeli oblikovati dolgoročne razvojne cilje društva.

Zaradi svoje natančnosti je kmalu bil izvoljen v upravni odbor društva in zadolžen za društveno blagajno Ker je temu sledilo več kot tridesetletno obdobje nabavljanja gasilsko-tehnične opreme, vmes pa tudi desetletno obdobje gradnje gasilskega doma in še veliko drugih društvenih aktivnosti, je bila njegova vloga društvenega finančnika nenadomestljiva.

Ob svojih zadolžitvah je še vedno imel in našel čas za resno operativno delo v gasilstvu V sušnih obdobjih in v času pomanjkanja pitne vode je bil eden tistih, ki je občanom na strma haloška področja, kjer še ni bilo zgrajenega javnega vodovoda, z gasilsko avtocisterno ob vsakem času neštetokrat nesebično dostavil pitno vodo za potrebe ljudi in tudi živine Njegovega udejstvovanja za človekoljubne cilje preprosto ni mogoče izmeriti.

V tem času je tudi član upravnega odbora in kot vodja starejših gasilcev – veteranov v društvu skrbno bdi nad realizacijo njihovega programa dela.

V društvu pa tudi ni akcije, kjer ni soudeležen tako ali drugače Vedno je na razpolago, vedno tam – v gasilskem domu, ko je treba kaj postoriti On še vedno skrbno postori vse, česar drugi tako ali drugače ne zmorejo Torej je človek za vse, skratka človek brez primere.