PGD MAJŠPERK

Z vami 24 ur na dan 365 dni v letu!

CIRIL MURKO

ČASTNI PREDSEDNIK CIRIL MURKO, ING.

Predlog je bil podan na seji UO PGD 18 januarja 1998 Na podlagi 13 člena Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah ter 12 člena Statuta PGD Majšperk je bil na 71 občnem zboru PGD Majšperk soglasno sprejet predlog o imenovanju ing. Cirila Murka za častnega predsednika PGD Majšperk.

Listina je bila podeljena za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije, požarnega varstva oz zaščite, reševanja in pomoči.

Obrazložitev:

Predlagani presega delovno in časovno vse kriterije, ki jih lahko postavljamo za merjenje človekove aktivnosti Na področju zaščite, reševanja in pomoči je prisoten že vrsto let, od tega ima kar 17 let poveljniškega dela kot poveljnik PGD Majšperk, 20 let kot poveljnik Gasilskega centra Majšperk in 12 let kot regijski gasilski poveljnik za Podravje Predsednik PGD Majšperk je bil 10 let ter 4 leta podpredsednik GZ Majšperk.

Zraven kvantitativnih kazalcev o njegovih uspešno opravljenih dolžnostih funkcionarja je treba opozoriti še na njegovo izjemno delovno vnemo ter na humanitarne in človeške vrline.

Na operativnem področju beležimo nešteto gasilskih intervencij, na preventivnem področju pa stalno delo v PGD Majšperk, OGZ Ptuj in v GZ Majšperk Na izobraževalnem področju je bil še predavatelj številnih gasilskih strokovnih predmetov, organiziral pa tudi številne gasilske vaje, ki jih je zelo dobro izvedel Zelo aktivno je delal z mladino in članicami Kot občinski svetnik pa je opravljal tudi naloge predsednika Komisije za Zaščito in reševanje v Občini Majšperk Nenadomestljiva je njegova vloga na gospodarskem področju, kjer je njegovo delo močno povezano tudi s pridobitvijo gasilske lastnine; gre za zemljišče za gradnjo gasilskega doma in samo izgradnjo tega objekta Bil je predsednik gradbenega odbora gradnje gasilskega doma in gonilna sila pri nabavi vse gasilske tehnike.

 

PGD Majšperk ima kljub nekaterim razhajanjem in nerazumevanjem s takratno lokalno oblastjo vendarle nujno potrebno in dokaj primerno gasilsko tehniko: 4 gasilska vozila, sodobne gasilske črpalke in drugo nujno gasilsko opremo Pri vseh teh aktivnostih je vloga ing Cirila Murka v funkciji organizatorja pri vodenju gospodarskih aktivnosti nenadomestljiva.

Vse storjeno je na področju gasilstva opravljal ponosno in le zaradi človekoljubnih ciljev, zato je njegovo imenovanje za prvega častnega društva le skromno priznanje in le mala zahvala za njegovo nesebično in zelo dobro opravljeno delo To priznanje pa velja tudi kot spodbuda vsem, ki se zavedajo, da v gasilstvu le z dobrim in vztrajnim delom lahko pričakujemo boljše in primerne rezultate.